Dagsorden til ordinær generalforsamling Stege den 15.februar 2022


Generalforsamlingen afholdes den 15.  februar 2022 fra kl 18.00

Stedet er Mønshallen lokalet bag cafeteriet.


Dagsorden til den ordinære generalforsamling:


1) Valg af dirigent og referent.


2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år. Fremlægges af Jacob Lind


3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år. 


5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kan indleveres på mail: formanden@moen-svoem.dk

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.


Såfremt der ikke kommer flere medlemmer til bestyrelsen, opfylder vi kun minimumskrav med hensyn til antal.


7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen


8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

9.1 Formanden vil fortælle om svømmeklubbens udfordringer.
 

Nyheder

Sponsorer