Til medlemmer fra sæson 2019-2020 Stege, den 31. august 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Møns Svømmeklub. Som det fremgår af dagsorden afholdes den den 19. september 2020 i lokalet bag cafeteriet.

Ønsker du at deltage, kræver det blot en tilmelding til kassereren senest den 11. september. Lokalet har plads til 40 personer. Der er ikke pligt til mundbind. Det er også denne dato, at forslag til behandling på generalforsamlingen senest skal være modtaget af formanden på mail: formanden@moen-svoem.dk

Bestyrelsen skal mindst være 5 og max 7. Et af de nuværende medlemmer ønsker ikke genvalg, og tilbage er 5 medlemmer. Det er også muligt at blive valgt som suppleant, da der ikke er nogen p.t. Så vil du hjælpe svømmeklubben, er det blot et ord til formanden på hans mail eller telefon 26375116.

På bestyrelsens vegne

Jan Schandorph

Kasserer

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 19. september 2020 fra kl 14.00

Stedet er Mønshallen lokalet bag cafeteriet.

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Fremlægges af Jacob Lind

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Fremlægges af Jan Schandorph

4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år. Fremlægges af Jan Schandorph

5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kan indleveres på mail: formanden@moen-svoem.dk

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6,1 Formand Jacob Lind er på valg og er villig til genvalg

6,2 Mette Fjellerad er på valg og er villig til genvalg

6,3 Pernille Lyngs er på valg og ønsker ikke genvalg

Såfremt der ikke kommer flere medlemmer til bestyrelsen, opfylder vi kun minimumskrav med hensyn til antal.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af intern revisor og revisor suppleant.

8,1 Valg af intern revisor. Anders Dam Lind ønsker ikke genvalg. Minna Hansen er villig til valg.

8,2 Valg af revisor suppleant.

9) Eventuelt.

9.1 Formanden vil fortælle om svømmeklubbens udfordringer i forbindelse med sæsonstart.

31-08-2020

På bestyrelsens vegne

Jan Schandorph

Nyheder

Sponsorer